KBOheader nieuw2023
  • Home

Feestavond 65 jaar KBO Bergen

Op vrijdag 20 oktober was er feest voor alle leden. De feestzaal feestelijk ingericht met medewerking van vele vrijwilligers. De tafels en stoelen werden gesponsord door Optisport en de verse bloemen werden gesponsord door de plaatselijke ondernemers. Het feest werd om 17.00 uur geopend met een woordje van de voorzitter en de pastoor. 

De eerste feestgasten begaven zich al dansend op de vloer onder begeleiding van het orkest van Frans en Joost. Om 17.30 uur kregen we een geweldig goed verzorgd warm en koud buffet van Arno de Best. Om voor 260 deelnemers een smakelijke maaltijd te bereiden is een hele klus, dit is “team de Best”  voortreffelijk gelukt.

Om 19.30 uur kwam mevr Ineke van Lotringen als afgevaardigde van het bondsbestuur de Zilveren speld van de KBO, met een daarbij behorende oorkonde,. uitreiken aan Theo Jaspers. Het was een grote verassing voor hem, maar Theo deze onderscheiding dik en dubbel verdiend voor alle inzet als vrijwilliger van de K.B.O. Tevens werd echtgenote Gerda nog even gememoreerd, want ook zij was altijd actief betrokken bij de vereniging. Samen waren zij vanaf 2000 lid en hebben veel vrijwilligerswerk gedaan. Nogmaals heel veel dank hiervoor. Er was om 20.30 nog een optreden van tante Agaath; zij had speciaal vrij genomen als medewerkster van een goederenbank om af te reizen naar Bergen. Er werd gezongen en gelachen tijdens haar optreden. Al dansend en pratend was het feest ten einde om 22.00 uur. Het programma was voor velen tekort voor een enkeling te lang. Maar wij hopen dat iedereen heeft genoten van dit feestelijk samenzijn super fijn dat u er wel was! 

Klik hier of op de foto voor het fotoalbum

Het Bestuur.

H. Mis 65 jaar KBO

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar vierden we op zondag 15 oktober een feestelijke Mis ter bijzondere intentie voor de vereniging KBO Bergen en hebben we bijzonder gebeden voor haar leden en overleden leden. Speciaal voor de gelegenheid was gastkoor La Quatri uit Milsbeek aanwezig met haar prachtige zang! Als pastoor mag ik adviserend bestuurslid zijn van deze prachtige vereniging die de belangen van veel mensen in Bergen van harte wil behartigen. Na de Mis was er een drukke en gezellig samenzijn met koffie/thee en wat lekkers! Met goede moed kijken we naar een mooie toekomst.

Pastoor Blom

Klik hier of op de foto voor het fotoalbum

Dansmiddag

De volgende dansmiddag wordt gehouden op woensdag 6 december a.s. in de Maasduinen Staete. Tijd: 14.00  - 17.00 uur  Entree € 5,00 p.p.

Een gezellige, ontspannen middag met gezonde beweging op de ritmische muziek van Frans en Joost  staat garant hiervoor. Kom en beleef het!

Meer artikelen...