KBOheader nieuw2023
  • Home
  • Ledenservice
  • Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers.

Om alle zaken rond onze vereniging goed te kunnen laten verlopen zijn veel vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers helpen bij het organiseren van de vaste wekelijkse activiteiten zoals sjoelen, fietsen enz. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig voor het bezorgen van het maandelijks blad "Ons", de contacten met zieken enz. Voor al deze zaken zetten plm. 40 leden  zich in. Het mag gerust gezegd worden dat zonder de inzet van dit “vrijwilligerslegertje” onze vereniging niet kan bestaan. 

Dit legertje kan nog versterking gebruiken zodat wij belangstellenden uitnodigen mee te doen. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden dan wel de contactpersoon. 

Zieke leden. 

Leden die langdurig ziek zijn of in een ziekenhuis verblijven ontvangen een kaartje met beterschapswens. Tijdens de kerstperiode krijgen zieke leden een attentie thuisbezorgd. 

Om te weten wie hiervoor in aanmerking komt is het noodzakelijk dat bij de vereniging bekend is wie ziek is en wie in een ziekenhuis is opgenomen.Is dit u bekend geef dit dan even door aan een van de  contactpersonen: Mieneke Hageraats, tel. 342182 

Leden voor leden  

Een aantal vrijwilligers binnen onze vereniging zetten zich in voor het bezoeken van leden die graag eens bezoek willen hebben. Het betreft dan vooral leden die minder mobiel zijn,langdurig ziek zijn of die door allerlei omstandigheden minder contacten hebben en daardoor blij zijn als er bezoek komt om eens een praatje te maken. 

Deze bezoekjes vinden enkele keren per jaar plaats en worden  zeer gewaardeerd. 

De contactpersonen zijn  Mieneke Hageraats, tel. 342182 

Kroonjaren / verjaardagen 

Bij bepaalde verjaardagen en jubilea worden de leden bezocht en wordt een presentje aangeboden. 

bij verjaardagen gebeurt dit bij de 80e, 85e, 90e, 95e en 100e verjaardag. 

bij een 50- en 60-jarig huwelijksjubileum vindt ook een bezoek plaats.

Bestuursleden  geven acte de presence op uitnodiging cq. directe kennisgeving.