KBOheader nieuw
 • Home
 • Ledenservice
 • Advies en hulp

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015

De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft daartoe ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)2015. De Wmo regelt hulpmiddelen voor vervoer en wonen, zoals b.v. rolstoelen of huisaanpassingen. Ook regelt de Wmo hulp bij het huishouden voor mensen die dit niet meer zelfstandig kunnen. Daarnaast ondersteunt de Wmo Vrijwilligers en mantelzorgers.

Per 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning aan chronisch zieken, hulpbehoevenden en ouderen.Het gaat hierbij om niet-medische ondersteuning. Bijvoorbeeld besteding of huishoudelijke hulp.De zorgverzekeraar vergoedt de verpleging en verzorging thuis voor mensen die dat nodig hebben. Voorbeelden zijn het toedienen vn medicijnen en hulp bij het douchen. Een wijkverpleegkundige bepaalt wat er nodig is en wie de zorg uitvoert. Als u een aanvraag voor een Wmo voorziening bij de gemeente indient worden in een persoonlijk gesprek uw specifieke persoonlijke behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden besproken om vast te kunnen stellen voor welke ( voor u op maat gesneden) Wmo voorziening u in aanmerking komt. Dit z.g.keukentafelgesprek is dus zeer bepalend voor welke hulp u gaat krijgen. Als u hiermee te maken gaat krijgen, is het dus zaak om u goed voor te bereiden en u te laten adviseren of tijdens het gesprek te laten bijstaan door een onafhankelijk adviseur.

Om u daarbij behulpzaam te zijn heeft de KBO een lijst van 25 adviezen bij het keukentafelgesprek opgesteld. Onze leden hebben deze lijst van aandachtspunten al eerder ontvangen bij de Nestor van december 2014. Uiteraard is deze lijst nog op te vragen bij het secretariaat, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medische keuring en verlenging rijbewijs

Medische keuring voor verlenging rijbewijs 

De overheid heeft bepaald dat bestuurders vanaf 75 jaar minimaal elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten blijven nemen.

Om te zorgen dat iedere bestuurder rond het 75e levensjaar medisch wordt gekeurd, wijkt de geldigheid van het rijbewijs vanaf het 65e jaar af. Iedereen boven de 65 krijgt daarom een rijbewijs dat korter geldig is dan de gebruikelijke 10 jaar.

De spelregels bij vernieuwing zijn als volgt:

 • Bent u tussen de 65 tot 70? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e.
 • Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.


Bent u nog geen 75 op het moment dat uw rijbewijs verloopt, dan is een medische keuring niet noodzakelijk.

De KBO heeft met een aantal keuringsartsen een regeling getroffen om deze keuring voor haar leden voor een vast  bedrag van € 30,00 te verrichten. Voor deze regeling komen alleen leden van de KBO in aanmerking.

Om gebruik te maken van deze service kunt u alleen op dinsdag tussen 10:00 en 12:30 uur contact opnemen via tel.  0475-381740.

U krijgt dan verdere informatie over het telefoonnummer en adres van de keuringsarts. Ter controle van het lidmaatschap wordt uw inschrijvingsnummer bij de KBO gevraagd. Dit vindt u op uw KBO pasje.

Aan welke zaken moet u denken voor de keuring?

 • U moet op het gemeentehuis een eigen verklaring halen. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
 • Deze verklaring moet u verder invullen.
 • Maak tijdig een afspraak voor de keuring. Een vervolgkeuring kan noodzakelijk zijn.
 • Neem een overzicht van door u gebruikte medicijnen (verkrijgbaar bij de apotheek) en een flesje ochtendurine mee naar de keuringsarts.
 • Neem voor controle de ledenpas van de KBO mee.
 • De keuringsarts zal uw algehele lichamelijke en geestelijke conditie onderzoeken waarbij het gezichtsvermogen natuurlijk een van de belangrijke aandachtspunten is.
 • Na de keuring maakt de arts een geneeskundig verslag.
 • De gemeente verstrekt een rijbewijs voor maximaal vijf jaar bij goedkeuring.

Indien u bent goedgekeurd, krijgt U het nieuwe rijbewijs bij Bevolkingszaken tegen inlevering van het oude rijbewijs, recente  pasfoto’s en betaling van de  legeskosten.

Voor meer informatie over de  verplichte keuring zie ook:

http://www.cbr.nl

Openingstijden  van het gemeentehuis

Maandag 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 19.00 uur
Dinsdag ,woensdag en donderdag

8.30 - 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur.
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

 

 

Telefonische hulplijnen

Voor telefonische vragen en /of ondersteuning.

Notaristelefoon 0900–346 93 93 vragen over testament e.d.
Werkdagen 09:00–16.00 uur

Belastingtelefoon 0800–0543, gratis ma t/m do. 8:00 tot 20:00 uur
vrijdag van 08.00 tot 17.00

Consumentenbond  070–445 45 45

Nat. Ombudsman 0800 – 335 55 55 gratis

Geschillencommissie  070 – 310 53 10
Diverse brancheorganisaties zijn hierbij aangesloten.


Ouderenhulplijn 0900 – 608 01 00 Kosten €. 0,05 per minuut.
Dag en nacht bereikbaar voor vertrouwelijke gesprekken.

Alzheimertelefoon  0800-5088  Bereikbaar  van 09.00 - 23.00 uur.


Gezondheid 0900 – 212 31 23 en leefstijl Kosten €.0,10 per minuut.
Vragen op medisch gebied.

Slechtziendenlijn 030-29 45 444 Werkdagen 9.00-16.00

Hulp bij dementie 088-6106161 Noord Limburg www.hulpbijdementie.nl

WMO 030-2970303 www.aandachtvooriedereen.nl  www.rondekeukentafelgesprek,nl

 

Ledenservice

De KBO-PCOB verleent aan haar leden op diverse gebieden extra service.

Dit betreft o.m. telefonische hulp en ondersteuning op verschillende vakgebieden.

Sinds 2108 hebben de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBOPCOB
een nieuw nummer: 030 - 3400 655. Naar dit nummer belt u tegen het
reguliere tarief.

U kunt de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon bellen met vragen op het

gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken. Ons telefoonteam
staat u persoonlijk te woord en helpt u graag.

Maandag t/m donderdag 10.00 uur tot 13.00 uur Servicetelefoon
Woensdag 13.00 uur tot 15.00 uur Pensioentelefoon
Donderdag 13.00 uur tot 15.00 uur Juristentelefoon
Schriftelijk
Wilt u een vraag liever schriftelijk aan de orde stellen dan kan dit ook.
KBO Limburg

Steegstraat 5
6041 EA Roermond

www.kbolimburg.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0475-381740.

De vrijwillige ouderenadviseur

Blijf niet met Uw vragen zitten, benader de ouderenadviseur! Hij kan u helpen.

Voor onderstaand zaken kan de ouderenadviseur om advies gevraagd worden:

invullen van formulieren

kom ik in aanmerking voor woningaanpassing heb ik recht op huur- of zorgtoeslag wat kan de thuiszorg voor mij betekenen.

Welke activiteiten zijn er in mijn dorp en hoe kan ik hieraan meedoen?

Vragen over AOW, pensioen, bijstand e.d.

Vragen over huisvesting.

Dit is natuurlijk geen volledige opsomming maar het geeft wel een indruk van de vele aspecten waarvoor u bij de ouderenadviseur terecht kunt.

De adviseurs werken voor alle KBO’s in de gemeente Bergen.

De adviseurs hebben een opleiding gevolgd via KBO Limburg.

Heeft u vragen , dan kunt u gerust contact met hen opnemen Uiteraard worden al uw zaken vertrouwelijk behandeld.

Bergen: Thei Welbers  (0485-342287)

Well: Harry Steeghs (0478 502011

Meer artikelen...

 • 1
 • 2

Bezoekers

647743
28-09-2022 21:27