KBOheader nieuw
  • Home

Medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs.

Het telefoonnummer 0475-381744 niet meer in gebruik. U kunt informatie opvragen via het algemene telefoonnummer van KBO Limburg: 0475-381740.

Leden van het Groene Kruis kunnen ook bellen naar 036 -72009 11

Themamiddag "de nieuwe donorwet" 9 oktober

Op vrijdag 9 oktober om 14.00 uur in Den Asseldonk.

Omdat per 1 juli 2020 iedereen donor wordt als de nieuwe wet in werking treedt hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, met filmpjes en meer om samen na te denken en in gesprek te gaan te gaan met de Nederlandse Transplantatiestichting in belang van de ouderen in Nederland.

Zo ontstaat er bewustwording en kunnen de senioren een onderbouwde mening vormen om zelf de keuze voor of tegen orgaandonatie (kenbaar) te maken.

KBO leden gratis.

Ook niet leden zijn welkom. Kosten € 3,00.

U kunt zich telefonisch aanmelden bij;         Anny Clevers, tel. 06 12877834

                                                                             Anja Jansen, tel. 06 20496323

We starten weer voorzichtig....

Beste  KBO leden,

Het is nu een half jaar geleden, dat het Coronavirus in alle hevigheid losbarstte en wij noodgedwongen geconfronteerd werden met een veelvoud aan beperkende maatregelen, waarbij wij toen nog dachten, dat het met een paar maanden wel over zou zijn. Maar niets is minder waar gebleken. 6 maanden zijn inmiddels verstreken, waarbij de maatregelen weliswaar enigszins zijn versoepeld, maar het virus nog alom aanwezig is en dus voorzichtigheid in de omgang nog steeds geboden is.

Toch hebben wij als bestuur gemeend, dat het verantwoord is om voorzichtig een aantal activiteiten weer op te pakken per 1 september. Uitdrukkelijk met inachtneming van de geldende voorschriften: bewaar onderling anderhalve meter afstand en maak gebruik van de aanwezige handschoenen en desinfecteringmiddelen.  Of we dit kunnen volhouden zal enerzijds afhangen van de vraag hoe het Coronavirus zich verder ontwikkelt, maar anderzijds zeker ook hoe wij zelf de voorschriften serieus willen nemen en ons daaraan weten te houden.

Het bestuur worstelt ook met de vraag: “Wat te doen met de Kerstviering en de Carnaval?” we gaan ervan uit, dat beide vieringen niet zullen kunnen doorgaan in de vorm zoals we gewend waren. We bekijken of we op een andere manier vorm en/of aandacht kunnen geven aan deze mooie en altijd  sfeervolle bijeenkomsten.

Het ziet ernaar uit, dat we nog enig geduld zullen moeten hebben, voordat ons leven weer zijn “normale” gang kan gaan. Maar laten we vooral elkaar niet uit het oog verliezen en blijven omzien naar elkaar.

Namens het bestuur,

Martin Arntz, voorzitter

“Bloemen beroeren het hart, daar waar woorden het niet kunnen bereiken”

Vandaag gaat het KBO-PCOB magazine vergezeld van een enveloppe met daarin een keramisch bloemetje en de mooie toepasselijke spreuk van hierboven. Hoewel de strenge Corona maatregelen langzamerhand beetje voor beetje versoepeld worden, kunnen wij als KBO nog steeds niet onze gebruikelijke gezamenlijke activiteiten oppakken. Bovendien wordt terecht van ons verwacht, dat we extra voorzichtig zijn in de contacten omdat wij tenslotte allemaal , gezien onze leeftijd, tot een kwetsbare doelgroep behoren. Daar waar een van de belangrijkste doelstellingen van onze KBO is: “het ontmoeten van elkaar”, wordt juist dit ontmoeten in deze tijd door alle beperkingen zo bemoeilijkt. Met dit bloemetje willen wij jullie langs symbolische weg toch weer ontmoeten. Met heel veel dank aan ons bestuurslid Philly Hultink, die samen met haar man Gerard en de overige bestuursleden hier heel veel huisvlijt in heeft gestoken.          

Namens het bestuur, 
Martin Arntz, voorzitter

Fietsen o.l.v. Theo Jaspers

fiets in natuurOp dinsdag 7 juli is de activiteit fietsen weer gestart.

Vertrek 13.30 uur vanaf de ventweg Jeroen Boschstraat

Van het bestuur.

 Beste KBO leden,

Op de dag, dat ik dit aan jullie schrijf, is het een zonovergoten Hemelvaartsdag. In normale tijden toch een speciale feestdag, maar nu in het coronatijdperk, ondanks de stralende zon, toch een dag met een donker randje. Bijna drie maanden duurt nu de lockdown en zijn we aan huis gekluisterd. Maar gelukkig ook gloort er licht aan de horizon en kunnen de strenge voorzorgsmaatregelen voorzichtig wat versoepeld worden. Het OCB is op 2 juni weer open, wel met inachtneming van een aantal regels. De ruimte is al zo ingericht, dat iedereen op anderhalve meter van elkaar kan zitten en er kunnen niet meer dan 30 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Maar het is een begin en het zal van ons eigen gedrag afhangen of en wanneer we langzamerhand weer in min of meer normale tijden gaan komen. Maar hoe je het wendt of keert, we zullen er rekening mee moeten houden, dat wij als KBO nog geruime tijd beperkt zullen zijn in het organiseren van bijeenkomsten en aktiviteiten. Maar daar, waar wij als bestuur mogelijkheden zien om op een verantwoorde manier weer dingen te organiseren, wij dit zeker zullen oppakken. Wij houden de vinger aan de pols en vertrouwen op betere tijden. Blijf gezond en zorg een beetje voor jezelf en voor de ander. Samen zijn wij de KBO.

Namens het bestuur van de KBO Bergen

Martin Arntz, voorzitter  

Meer artikelen...