KBOheader nieuw
  • Home

Lessen in Geluk

In de vorige bijdrage van de Fontein schreef ik over “Grenzeloos leven”, waarbij het ging over de vraag: “Verstaan we elkaar?”. We horen de ander vaak wel, maar luisteren we dan ook echt naar wat de ander bedoelt. Ik kom er steeds meer achter dat de ander begrijpen niet makkelijk is. Een voorwaarde is, of je echt en oprecht belang stelt in wat die ander te zeggen heeft. En wat ook belangrijk is in die gesprekken, heb ik uit de lezing van Iteke Weeda meegenomen. Zij gaf aan dat wanneer je iets wil zeggen, je 2 van de 3 volgende vragen positief moet kunnen beantwoorden: 1 Is het waar wat je wil zeggen? 2 Is het noodzakelijk wat je wilt zeggen? 3 Is het vriendelijk wat je wil zeggen? Wanneer we zo met elkaar in gesprek gaan, dan krijgen gesprekken m.i. ook echte invulling. Zo heb ik onlangs een avond bijgewoond over de “Jonge Mantelzorger”.

Lees meer