KBOheader nieuw2023
  • Home

Beste KBO leden.

 “Laten wij er met z’n allen weer een mooi verenigingsjaar van maken” Dat was de slotzin in mijn voorwoord van het “groene” informatieboekje van het jaar 2020. Hoe anders kan het lopen.

 Op 14 februari hadden wij onze jaarvergadering en vierden wij aansluitend carnaval onder de bezielende aanvoering van ons Prinsenpaar Miep en Jan. Normaliter de start van een mooi verenigingsjaar. Wie had toen kunnen vermoeden, dat binnen een maand nadien het land op slot zou gaan en we al onze activiteiten zouden moeten stoppen? Geen gezellige onderonsjes meer, geen bezoek en geknuffel van kinderen of kleinkinderen meer. Ineens leek de wereld wel stil te staan. Gelukkig hadden we een prachtig voorjaar en konden we volop fietsen en wandelen. In de zomer werden de strenge Coronamaatregelen wat versoepeld en konden onze KBO-activiteiten, weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen, weer opgepakt worden en leek het leven weer een beetje te worden zoals we gewend waren. Maar we bleken te optimistisch geweest te zijn. Opnieuw stak het virus de kop weer op en zitten we inmiddels in een tweede “lock-down” met alle beperkingen van dien. Toch gloort er enig perspectief omdat de ontwikkeling van een vaccin goede vorderingen maakt en we wellicht op niet al te lange termijn ingeënt kunnen worden.

Lees meer

In memoriam 2020

Het was inmiddels een traditie geworden in de vereniging om tijdens de Kerstviering de overleden leden van het afgelopen jaar te vermelden en hen biddend te herinneren. In dit Coronajaar is ‘alles’ anders. De Kerstviering kan geen doorgang vinden. En voor velen van U is het een ‘vreemd’ jaar, veel thuis blijven, activiteiten die niet doorgaan. En ook het afscheid nemen van de overledenen verliep anders. Alles moest op 1,5meter afstand, rouwbezoek was heel beperkt en de uitvaart of afscheidsviering in besloten kring. Toch hadden deze ‘kleine vieringen’ een goede sfeer, heel intens en intiem. Wat een zegen waren de contacten via de Sociale Media. Mensen waren bereikbaar en zichtbaar en met goede woorden kon je elkaar raken, bereiken en ondersteunen. En afscheidsvieringen konden via Livestream worden mee gevolgd. Zo moesten wij afscheid nemen van 15 leden. Actieve leden die graag deelnamen aan het verenigingsleven van de KBO. Zij droegen de organisatie mee en mogen wij hen meedragen die gestorven zijn, maar nog volop in onze herinnering en verhalen. En in geloof mogen wij weten, dat liefde zich niet laat begraven en een mens meer is dan de dood kan doen verdwijnen. Wij geloven en bidden, dat hun levens nu zijn teruggekeerd in de Levensbron als een rivier in de zee. Met respect en dankbaarheid gedenken wij hen die voorgoed geborgen zijn. En degenen die ‘achterblijven’ wensen wij kracht en sterkte… en vooral Gods zegen toe.

OVERLEDEN LEDEN 2020  
   
Dhr. Wielly Poen 30-3-2020
Nellie Keiren - Ponjee 1-4-2020
Dhr. Martien van Mil 11-4-2020
Mevr. Drika Valckx - LInders,  28-4-2020
Mevr. Mia Poen - Tissen 3-5-2020
Mevr. Gerda Zwitserlood 6-5-2020
Mevr. Mie Cornelissen - Martens 15-7-2020
Dhr.. Gerrit van Roosmalen  9-8-2020
Dhr. Wieps Poels 26-8-2020
Mevr. Truus Maters - Vink 29-8-2020
Mevr. Nellie Janssen - Derix 7-9-2020
Dhr. Albert Thijssen 15-9-2020
Dhr. Cor Gerrits 18-9-2020
Dhr. Leo (Lei) Koppes 12-11-2020
Dhr. Piet Lansu 14-11-2020
Dhr. Joep Vossen    23-11-2020
Mevr. Trautje Ponjee-Janssen  26-11-2020
Mevr. Joke Vaassen         29-11-2020
Dhr. Henny Plass 20-12-2020
Dhr. Jan Pak 27-12-2020

Opfleuren H.Ritakapel (Schildersgroep)

KapelDoor de herhaaldelijke, schandalige en zinloze vernielingen aan de H.Ritakapel bij de Maasduinen Staete hebbende Dorpsraad, IFMA-kunstenaars,de Zorggroep, de Gemeente, Destion en last not least Milbouw de handen ineen geslagen en het volgende besloten: voorlopig wordt de kapel gebarricadeerd om nieuwe vernielingen te voorkomen en op termijn de kapel te verplaatsen naar de binnenplaats van Maasduinen Staete zodat dichter bij de bewoners staat maar tevens dat ze beter in het zicht staat om de kans op vernielingen te verminderen. 
Hopelijk houdt Vrouwe Justitia er dit keer een oogje op.
Om de bekisting op te fleuren, kwam de organisatie bij onze KBO- Donderdagmiddag Schildersgroep terecht. Alles moest op uiterst korte termijn gerealiseerd worden was de boodschap. De dames hebben deze prestatie er in 5 werkdagen neergezet.Hierbij was de nodige improvisatie en logistiek gewenst getuige bijgaande foto's. Het enthousiasme groeide naarmate de tijd drong.

Lees meer

Meer artikelen...