KBOheader nieuw

We starten weer voorzichtig....

Beste  KBO leden,

Het is nu een half jaar geleden, dat het Coronavirus in alle hevigheid losbarstte en wij noodgedwongen geconfronteerd werden met een veelvoud aan beperkende maatregelen, waarbij wij toen nog dachten, dat het met een paar maanden wel over zou zijn. Maar niets is minder waar gebleken. 6 maanden zijn inmiddels verstreken, waarbij de maatregelen weliswaar enigszins zijn versoepeld, maar het virus nog alom aanwezig is en dus voorzichtigheid in de omgang nog steeds geboden is.

Toch hebben wij als bestuur gemeend, dat het verantwoord is om voorzichtig een aantal activiteiten weer op te pakken per 1 september. Uitdrukkelijk met inachtneming van de geldende voorschriften: bewaar onderling anderhalve meter afstand en maak gebruik van de aanwezige handschoenen en desinfecteringmiddelen.  Of we dit kunnen volhouden zal enerzijds afhangen van de vraag hoe het Coronavirus zich verder ontwikkelt, maar anderzijds zeker ook hoe wij zelf de voorschriften serieus willen nemen en ons daaraan weten te houden.

Het bestuur worstelt ook met de vraag: “Wat te doen met de Kerstviering en de Carnaval?” we gaan ervan uit, dat beide vieringen niet zullen kunnen doorgaan in de vorm zoals we gewend waren. We bekijken of we op een andere manier vorm en/of aandacht kunnen geven aan deze mooie en altijd  sfeervolle bijeenkomsten.

Het ziet ernaar uit, dat we nog enig geduld zullen moeten hebben, voordat ons leven weer zijn “normale” gang kan gaan. Maar laten we vooral elkaar niet uit het oog verliezen en blijven omzien naar elkaar.

Namens het bestuur,

Martin Arntz, voorzitter