KBOheader nieuw

“Bloemen beroeren het hart, daar waar woorden het niet kunnen bereiken”

Vandaag gaat het KBO-PCOB magazine vergezeld van een enveloppe met daarin een keramisch bloemetje en de mooie toepasselijke spreuk van hierboven. Hoewel de strenge Corona maatregelen langzamerhand beetje voor beetje versoepeld worden, kunnen wij als KBO nog steeds niet onze gebruikelijke gezamenlijke activiteiten oppakken. Bovendien wordt terecht van ons verwacht, dat we extra voorzichtig zijn in de contacten omdat wij tenslotte allemaal , gezien onze leeftijd, tot een kwetsbare doelgroep behoren. Daar waar een van de belangrijkste doelstellingen van onze KBO is: “het ontmoeten van elkaar”, wordt juist dit ontmoeten in deze tijd door alle beperkingen zo bemoeilijkt. Met dit bloemetje willen wij jullie langs symbolische weg toch weer ontmoeten. Met heel veel dank aan ons bestuurslid Philly Hultink, die samen met haar man Gerard en de overige bestuursleden hier heel veel huisvlijt in heeft gestoken.          

Namens het bestuur, 
Martin Arntz, voorzitter