KBOheader nieuw2023

Themamiddag Rabobank en “Self Sjöld” zeer geslaagd.

Op 27 november vond de door KBO afdeling Bergen georganiseerde themamiddag plaats in de Lieke Martens zaal in Den Asseldonk.
Na het welkomstwoord door de voorzitter kregen 2 medewerkers van de Rabobank het woord om de aanwezige leden te informeren over de komende ontwikkelingen binnen het bankwezen in zijn algemeenheid. Zij spraken o.a. over het verdwijnen van automaten, omdat de veiligheid steeds vaker in het geding kwam door de plofkraken.
De oplossing daarvoor is het inzetten van mobiele adviseurs of zorgcoaches, die via gratis telefonisch contact hulp kunnen verlenen.
Ook gaven ze aan dat, indien er behoefte was aan ondersteuning op het gebied van internet bankieren, mensen zich voor een cursus kunnen aanmelden.
De nadruk ligt dan vooral op het veilig bankieren. Die wordt het komende jaar in de bibliotheek van Den Asseldonk gegeven.
Nadere informatie daarover volgt nog.  In ieder geval riep de voorlichting veel vragen vanuit de zaal op en werd snel duidelijk dat je nooit moet ingaan op mensen, die zgn. aan de deur komen om je een mooi aanbod te doen.
Ook werd iedereen gewaarschuwd om ook nooit je pincode en/of pas af te geven als daar via de mail om gevraagd werd. De bankmedewerkers gaven aan dat banken daar nooit om vragen.
Vanuit de zaal werd door een van onze leden de tip gegeven om nooit alleen geld te gaan pinnen, maar om dat altijd met een familielid of bekende te doen. 
Daarmee vergroot je jouw eigen veiligheid. De beide bankmedewerkers gaven aan graag nog een keer terug te komen, indien dat gewenst werd.  Daarna was er een pauze, waarin de aanwezigen konden genieten van een heerlijk kopje koffie of thee met een stuk vlaai, dat door de Rabobank gesponsord was.
Klik hier voor meer foto's

Na de pauze was er dan het thematheater Turba rondom het thema “Armoede of schuldenproblematiek” en dat vrijwel geheel in het dialect.
De voorstelling werd uitgevoerd door 4 acteurs en bestond uit 3 delen .
Als eerste was er een stukje theater, waarin de leden op een heel herkenbare manier te zien en te horen kregen wat het voor mensen betekent als ze in armoe leven of te maken krijgen met schulden. Dat alles werd ook met cijfers onderbouwd.
Bijv. hoeveel ouderen leven in Nederland in armoede. Voor meer info: www.stichtingturba.nl 
In ieder geval werd er volop gelachen en genoot men met volle teugen van hetgeen de 4 acteurs lieten zien.
Daarna werd de zaal in groepen van 6 à 7 mensen ingedeeld en m.b.v. kaarten werd aan de groepen gevraagd om datgene dat op de kaart vermeld stond, te verdelen over wat men heel belangrijk vond,
minder belangrijk vond en helemaal niet belangrijk vond. Over die verdeling moest wel iedereen van de groep het eens zijn.
Tenslotte kreeg men nog de kans om te reageren op datgene wat men deze middag gezien en gehoord had. Na afloop kon ieder die dat wenste een informatieboekje mee krijgen over de voorstelling en welke instanties er allemaal zijn, die hulp kunnen bieden.
In ieder geval zijn we in Bergen goed bezig met het nieuwe opgerichte “Naoberschap”, die een eigen meldpunt heeft waar mensen terecht met al hun vragen terecht kunnen.

Bezoekers

2814256
10-12-2023 02:00