KBOheader nieuw2023

Doordenkertjes


•Wordt iemand niet tot het fanfarekorps van Bergen toegelaten zolang hij of zij van toeten noch blazen weet?

•Toen de Bergense slagwerker het repertoire niet aanstond,is hij met stille trom vertrokken.

•Menige bespeler van een blaasinstrument kan naar de profstatus fluiten.

•Het concert van de fanfare van Bergen is wegens ziekte van de dirigent afgeblazen.

•Tijdens het aaneengesloten optreden van van de fanfare van Bergen konden de muzikanten nauwelijks uitblazen.

•De dirigent raakte ontstemt bij het horen van onzuivere tonen.

•De Bergense slagwerkgroep raakt,gezien hun prestaties,niet gauw van slag.

 

•Groetjes Pierre.

Bezoekers

3723089
30-05-2024 05:17