KBOheader nieuw
  • Home
OSense O-Sense

Sponsoring leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen

De vaste gasten bij het KBO dansen op de 1e woensdag van de maand(6 juni) doneerden spontaan € 70,00 voor de stichting "MATCHIS".
Deze stichting zorgt naar vermogen voor stamceltransplantatie  bij leukemie patiënten en ernstige bloedaandoeningen.
Onze muzikant Leo, loopt dit jaar de 4-daagse weer voor dit doeleinde en wij hebben hem alvast iets in zijn rugzakje meegegeven.


Wij waken ervoor dat uw privacy gewaarborgd wordt, indien u dat wenst.

Helpt u ons mee met goede voorbeelden? Laat het ons weten!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eerder hebben we u gemeld dat we verder zouden ingaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste boodschap, die besturen op de bijeenkomst in Roermond meekregen, was:

1: Zorg ervoor dat u GEEN bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
2: Zorg ervoor dat u uitsluitend persoonsgegevens verwerkt, die leden u bewust en vrijwillig gegeven hebben;
3: Zorg ervoor dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze aan u gegeven zijn en wat mensen van u verwachten:
Het algemene doel van voorgaande is:

“Het kunnen functioneren van de afdeling als seniorenvereniging!”
Om te weten of wij geen bijzondere gegevens van onze leden in bezit hebben, heeft er een inventarisatie plaatsgevonden.

In onze ledenadministratie staan de volgende gegevens opgenomen:

Voorletter(s), naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon, Lidsoort, M/V, E-mail
Bij lidsoort kunt u denken aan of u lid of gast bent van onze afdeling.
Bij bijzondere gegevens kunt u denken aan medische gegevens, financiële gegevens etc.
Die gegevens zijn voor het bereiken van ons doel niet belangrijk. Die hebben wij dan ook niet in onze administratie opgenomen.
Zodra het concept definitief is vastgesteld, wordt het geplaatst op de website van de KBO.
In het begin zullen mogelijk vanuit het hoofdbestuur van KBO-PCOB nog verdere aanvullingen volgen. Ook daarvan houden we u op de hoogte. 

Voor uitgebreide informatie zie hoofdmenu: Privacystatement KBO-PCOB

Waterwandeling

Op vrijdagmiddag 6 juli organiseren wij in samenwerking met Natuur en Milieu Limburg een wandeling onder begeleiding van een gids. De wandeling leidt ons naar en rond de Oostrumse beek te Geysteren. Tijdens de wandeling krijgen we uitleg over het werk van het Waterschap Limburg.
De wandeling is 3 tot 5 km lang en duurt maximaal 2 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden maar we verwachten wel een belangstellende en geïnteresseerde groep.
De voorlichter zal voorafgaand aan de wandeling een aantal instructies geven waaraan we ons dienen te houden.
Na afloop is het mogelijk naar Café t Trefpunt te gaan voor een kop koffie/thee (ook 2 koppen) met vlaai. De prijs hiervoor bedraagt 5,00 Euro
Plaats van vertrek: tegenover café ‘t Trefpunt in Geysteren Dorpstraat 16.
Vertrektijd: 13:30 uur

Aanmeldingen bij: Anny Clevers 342060 of Anja Jansen 341876.  Vol is Vol!
De bijdrage voor koffie met vlaai bij aankomst betalen aan Anja of Anny en bij aanmelding vermelden.
(dit omdat we dit van te voren aan Joep, van Café ‘t Trefpunt, door moeten geven)

Beste leden van de KBO,

Gisteren (31 mei 2018) heeft opnieuw de autorit “Leden voor leden” plaatsgevonden. Hoewel sommige provincies geteisterd werden door noodweer, was het weer ons zeer welgezind. Onder de stralende zon werd een prachtige tocht verreden, waarbij vooral genoten werd van de natuur in de gemeente Bergen. Maar ook de grens werd gepasseerd waarbij onze oosterburen met verbazing kennis namen van de lange rij auto’s met een Nederlands kenteken dat hun wegen passeerde. Gezien de reacties van degenen, die hier aan deelgenomen hebben, kunnen we met recht vaststellen dat het succes overweldigend was.

Ruim 100 leden van onze afdeling hebben daaraan deelgenomen. Het was een prachtige tocht door de natuurgebieden in de gemeente Bergen. Ruim 50 kilometer werd afgelegd, waarbij 33 auto’s waren ingezet.
Foto's  Filmpje Ben  
Wij waken ervoor dat uw privacy gewaarborgd wordt, indien u dat wenst.
Helpt u ons mee met goede voorbeelden? Laat het ons weten!

Lees meer

Nieuwsbrief "Eenzaamheid"

eenzaamOnlangs las ik in de nieuwsbrief voor de leden van KBO en PCOB het volgende:
“Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid onder alleenstaande senioren een groot maatschappelijk probleem is. Als KBO-PCOB vinden we dit onderwerp van groot belang en willen vooral we meedenken in oplossingen.”

Ook wij als afdeling vinden dit onderwerp van groot belang en daarom steunen wij initiatieven, zoals die in het OCB plaatsvinden, van harte. Ook zijn we op zoek naar voorbeelden, die kunnen inspireren en vooral een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van eenzaamheid.
Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het begint soms al bij een bezoek of het regelen van een mooie activiteit waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het kan van alles zijn en dat kan vaak, ook ongemerkt, al helpen dat mensen zich minder alleen voelen.
Hebt u zo’n voorbeeld, stuur die dan op naar het e-mailadres van de secretaris van onze afdeling. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Met uw toestemming willen we uw voorbeeld doorsturen naar het landelijk bestuur, opdat zij andere afdelingen daarmee kunnen inspireren, maar natuurlijk willen we uw voorbeeld ook gebruiken binnen onze eigen afdeling, want “Goed voorbeeld, doet goed volgen”.

Wij waken ervoor dat uw privacy gewaarborgd wordt, indien u dat wenst.

Helpt u ons mee met goede voorbeelden? Laat het ons weten!

Cursus Facebook voor KBO

 
Het waren leerzame middagen.
KBO-PCOB Bergen gaat met de digitale tijd mee.
Klik op de afbeeldingen zodat u het hele artikel kunt lezen.
Als u interesse heeft om te leren omgaan met Facebook neem dan contact op met onze computerclub

Meer artikelen...