KBOheader nieuw

Dagtocht leden voor leden

In verband met de genomen maatregelen van de regering met betrekking tot het

Corona virus, hebben Theo Jaspers en Mineke Hageraats besloten dat de autotocht niet door

gaat.

 

Algemene Ledenvergadering 2020 Agenda

1.   Opening en mededelingen door onze penningmeester

2.      Overname interim voorzitter

3.   Verantwoording en vaststelling (concept) verslag van de ALV gehouden op 1-3-2019

4.   Jaarverslag 2019

5.   Financieel jaarverslag 2019

      a. Toelichting financieel jaarverslag 2019

      b Bevindingen kascommissie

      c. Aftredend lid kascommissie?            

      d. Voorstel nieuw lid kascommissie?

      e. Vaststelling jaarrekening

      f. Verantwoording en vaststelling begroting 2020

      g. Decharge verlenen aan penningmeester en bestuur

6.   Verkiezing bestuursleden

               a. Rooster van aftreden: Anja Jansen en Philly Hultink treden conform het rooster af en zijn         terstond herkiesbaar Ernst de Vries aftredend en niet meer herkiesbaar.

               b. Kandidaatstelling en verkiezing bestuursleden

7.      Rondvraag

       8.   Sluiting Algemene Ledenvergadering               

Programma KBO Carnaval 14 februari 2020

Start programma 18.30 uur

Aftreden van Prins Jos en Prinses Joke

Afscheid van de naam “LACHERTJES”

Aantreden KBO Prins en Prinses en presentatie van de nieuwe vlaggen met naam.

Optreden Minioren dansgarde

Receptie

Optreden Junioren dansgarde

Optreden “Joekskoor”

Buut

Optreden “Joekskapel”

Buut

Afsluiting 22.00 uur

Geluid en Muziek SBS sound

Belangrijk Nieuws.

 

Bent u ook lid van de Rabobank? Binnenkort krijgt u als lid van deze een inlogcode om te kunnen stemmen op een organisatie, die een warm hart toedraagt.

Want evenals in voorgaande jaren wordt ook dit jaar de Rabobank ClubSupport georganiseerd. Het vorige jaar hebben veel leden van onze afdeling hun stem gegeven aan KBO Bergen. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Hopelijk stemt u dit jaar weer op ons. Vanaf 27 september t/m 11 oktober is dat dan mogelijk. Alvast onze hartelijke dank voor uw ondersteuning.

Bedevaart Kevelaer

Op donderdag 15 augustus  is er weer de traditionele “BEDEVAART KEVELAER

De viering wordt verzorgd door Pastoor Janssen en is om 15.00 uur in de Kerzenkapelle.
De planning is tevens dat we “KRUUDWIS” meenemen. Dit wordt in de Edith Steinkapel op woensdag 14 augustus in het OCB klaar gemaakt. Hiervoor zoeken we nog een paar vrijwilligers ook voor het plukken van bloemen etc.
Voor de fietsers: We vertrekken om 13.00 uur bij Den Asseldonk”.
Mocht u nog plaats hebben in de auto en u kunt iemand meenemen geef dit dan even door Anny Clevers tel.0342060.
Dat geldt ook voor het maken van de Kruudwis. Graag contact opnemen met Anny Clevers.