KBOheader nieuw
  • Home
  • Ledenservice
  • Informatievoorziening

Informatievoorziening

De informatievoorziening aan de leden is belangrijk zodat zij tijdig en volledig op de hoogte zijn.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste hulpmiddelen die hiervoor gebruikt worden.

KBO-PCOB magazine:


Het maandblad KBO-PCOB heeft een oplage van 200.000 stuks en wordt uitgegeven door de Unie KBO en verschijnt 10 maal per jaar.

Leden krijgen het blad gratis thuisbezorgd.

Voor niet-leden kost  het abonnement  € 37,50

KBO-PCOB heeft een apart katern met Limburgs nieuws. De digitale versie hiervan staat op deze website onder nieuwsbrieven.

Mededelingen : 

Bij het blad KBO-PCOB wordt door ons iedere maand een “Mededelingenblad” ingevoegd waarop informatie wordt gegeven over plaatselijke zaken zoals themamiddagen, excursies enz.

Internet :
 

Op onze site  en op de sites , uniekbo.nl en kbolimburg.nl , www.bergenlimburg.online  (het Dorpsplein) zijn diverse wetenswaardigheden te raadplegen.

Overlijdensberichten : 

Overlijdensberichten van leden worden op onze website gemeld, mits men hiervan op de hoogte is gebracht én de familie dit op prijs stelt.

Bezoekers

647749
28-09-2022 21:40