KBOheader nieuw

De vrijwillige ouderenadviseur

Blijf niet met Uw vragen zitten, benader de ouderenadviseur! Hij kan u helpen.

Voor onderstaand zaken kan de ouderenadviseur om advies gevraagd worden:

invullen van formulieren

kom ik in aanmerking voor woningaanpassing heb ik recht op huur- of zorgtoeslag wat kan de thuiszorg voor mij betekenen.

Welke activiteiten zijn er in mijn dorp en hoe kan ik hieraan meedoen?

Vragen over AOW, pensioen, bijstand e.d.

Vragen over huisvesting.

Dit is natuurlijk geen volledige opsomming maar het geeft wel een indruk van de vele aspecten waarvoor u bij de ouderenadviseur terecht kunt.

De adviseurs werken voor alle KBO’s in de gemeente Bergen.

De adviseurs hebben een opleiding gevolgd via KBO Limburg.

Heeft u vragen , dan kunt u gerust contact met hen opnemen Uiteraard worden al uw zaken vertrouwelijk behandeld.

Bergen: Thei Welbers  (0485-342287)

Well: Harry Steeghs (0478 502011