KBOheader nieuw

Belastingservice

Door de Unie-KBO wordt aan de leden hulp geboden bij het invullen van een belastingaangifte, door speciaal daarvoor opgeleide mensen.

Deze service is bedoeld voor de eenvoudige aangiften en gaat eventueel ook in op de aanvraag voor zorg- en huurtoeslag.

Ook al krijgt u geen verzoek tot aangifte van de Belastingdienst, dan nog  is het raadzaam een keer samen te bekijken of u mogelijk recht heeft op een teruggave.

Bij onze vereniging kunt u de navolgende personen hiervoor benaderen, maar wacht niet tot 1 april 2017 want dan bent u te laat.

Wim Lely 0485- 342289
Thei Welbers 0485- 342287

Voor wie geldt deze ondersteuning?

Leden vanaf 65 jaar

Inkomensgrens alleenstaanden     € 35.000,00

Gehuwden/samenwonenden         € 50.000,00

Door het terugtrekken van de overheid uit het gezamenlijk project, moest de Unie-KBO nieuwe programmatuur aanschaffen. Dit heeft tot gevolg dat voortaan een eigen

bijdrage van € 5,50 p.p. en € 11,00 voor een echtpaar moet worden gerekend.