KBOheader nieuw

Belangrijk Nieuws. Let op!!

Bent u ook lid van de Rabobank?
Binnenkort krijgt u als lid van deze een inlogcode om te kunnen stemmen op een organisatie, die u een warm hart toedraagt.

Want evenals in voorgaande jaren wordt ook dit jaar de Rabobank ClubSupport georganiseerd. Het vorige jaar hebben veel leden van onze afdeling hun stem gegeven aan KBO Bergen.
Let op:  Dit jaar zijn we mogelijk per abuis Bond voor Ouderen Bergen genoemd.

Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Hopelijk stemt u dit jaar weer op ons. Vanaf 27 september t/m 11 oktober is dat dan mogelijk. Alvast onze hartelijke dank voor uw ondersteuning.