KBOheader nieuw

Kerstviering KBO afdeling Bergen 19 december

Na de viering was er een uitgebreide koffietafel, waar  de dames van Vrouwen Maasduinen op voortreffelijke wijze ervoor  zorgden dat iedereen gedurende de avond voldoende te drinken en te eten kreeg.

Het muzikale gedeelte van de avond viel in 3 delen uiteen en begon met muziek, die door het jeugdorkest ten gehore werd gebracht. Een orkest, dat bestaat uit muzikanten uit Siebengewald, Bergen, Well en Wellerlooi. En dit jaar telt dit orkest zelfs 12 nieuwe leden, die voor het eerst optreden. En dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Miko Derks.  Jaco Schreurs, een van de leden, leidde de aanwezigen op voortreffelijke wijze door het muzikale programma.
Als intermezzo was er een optreden van  “De Blokfluitertjes” o.l.v. Angelique Bindels.
13 kinderen, die pas vanaf september les hebben, brachten diverse kerstliedjes op hun blokfluit ten gehore. Met name bij het “Jingle Bell” spatte het enthousiasme er vanaf en genoten ze zichtbaar van het applaus dat hen ten deel  viel.
Vervolgens  speelde het jeugdorkest verder met een “Christmas non stop”.  Ook het jeugdorkest en de dirigent Miko Derks kregen  na elk stuk een meer dan welverdiend applaus.  De aanwezigen waren zo enthousiast dat het orkest er niet aan ontkwam om nogmaals het nummer “Jolly old sleighride” uit te voeren.

De avond werd afgesloten met een optreden door het Wellse zangkoor “Challenge” o.l.v. Elian Huibers-Krebbers. Een uur lang werden de leden van de KBO vergast op een gevarieerd repertoire. Van Engels en Nederlands  naar Duits en zelfs het Franse nummer “Christe est venue”.  En de aanwezigen werden uitgenodigd om mee te zingen. Van “Walking in a Winter Wonderland” tot “Oh du Fröhliche”. Veel leden maakten dankbaar gebruik van de uitnodiging van Elian. De muziek werd afgewisseld met enkele gedichten, die speciaal voor deze uitvoering van het Nederlands in het dialect waren omgezet. Tot slot klonk dan ook een daverend applaus. 

Na afloop was iedereen het er over eens dat het een onvergetelijk en geslaagd samenzijn was.
Ernst de Vries, voorzitter