KBOheader nieuw
OSense O-Sense

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eerder hebben we u gemeld dat we verder zouden ingaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste boodschap, die besturen op de bijeenkomst in Roermond meekregen, was:

1: Zorg ervoor dat u GEEN bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
2: Zorg ervoor dat u uitsluitend persoonsgegevens verwerkt, die leden u bewust en vrijwillig gegeven hebben;
3: Zorg ervoor dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze aan u gegeven zijn en wat mensen van u verwachten:
Het algemene doel van voorgaande is:

“Het kunnen functioneren van de afdeling als seniorenvereniging!”
Om te weten of wij geen bijzondere gegevens van onze leden in bezit hebben, heeft er een inventarisatie plaatsgevonden.

In onze ledenadministratie staan de volgende gegevens opgenomen:

Voorletter(s), naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon, Lidsoort, M/V, E-mail
Bij lidsoort kunt u denken aan of u lid of gast bent van onze afdeling.
Bij bijzondere gegevens kunt u denken aan medische gegevens, financiële gegevens etc.
Die gegevens zijn voor het bereiken van ons doel niet belangrijk. Die hebben wij dan ook niet in onze administratie opgenomen.
Zodra het concept definitief is vastgesteld, wordt het geplaatst op de website van de KBO.
In het begin zullen mogelijk vanuit het hoofdbestuur van KBO-PCOB nog verdere aanvullingen volgen. Ook daarvan houden we u op de hoogte. 

Voor uitgebreide informatie zie hoofdmenu: Privacystatement KBO-PCOB